Home

WOP  © 2018

Home.
Nieuws.
Werkgroepen.
Activiteiten.
Contact.
Home.Nieuws.Werkgroepen.Activiteiten.Contact.

 

Nieuwe werkgroepen, waar nog geen of te weinig mensen inzitten!:

Werkgroep “WOP-nieuwsbrief”

Deze werkgroep zal tenminste drie maal per jaar een nieuwsbrief samenstellen.

Werkgroep “Materiaal beheer”

Deze werkgroep zal de materialen gaan beheren die de WOP en Speeltuin in eigendom heeft.

Werkgroep “Ontmoetingsruimte muziekschool”

Deze werkgroep zal belast worden met het beheer van deze ruimte.

Werkgroep “Veiligheid”

Deze werkgroep zal in de breedste zin van het woord adviseren op het gebied van veiligheid. O.a. Verkeer, voetpaden, brandpreventie etc. etc.

Werkgroepen
Er is genoeg
keus!
Help mee!
Zoek u eigen
werkgroep uit.

Of maak een
nieuwe
werkgroep