Home

WOP  © 2018

Home.
Nieuws.
Werkgroepen.
Activiteiten.
Contact.
Home.Nieuws.Werkgroepen.Activiteiten.Contact.
Uw mening telt
Vertel het ons
Ideeën?
Geef ze door!

Gezien de toekomstige veranderingen binnen en buiten Beek wordt de verantwoording voor “ons” als burgers steeds groter. We zullen dan ook samen moeten kijken wat we “samen” kunnen doen! Geen eenvoudige taak maar wel een taak van ons allemaal.

De WOP is een samenwerking tussen bewoners en instanties. Hierin zal ook de Wijkraad proberen een bijdrage te leveren. Maar dan kan niet zonder de burgers.

Inmiddels zijn er al een aantal werkgroepen opgericht zoals “Buitendienst”, Zorgen voor Elkaar, Jeugd/Speeltuin en conversatie lessen. Deze vier zijn al een of meerdere keren bij elkaar geweest.

Maar er komen nog meer werkgroepen en/of zijn momenteel in oprichting (zie de button werkgroepen).

Het voordeel van een werkgroep is o.a. dat u een bijdrage levert aan de maatschappij waarvoor u zich interesseert. Met andere woorden wat u leuk vind. Daarnaast kunnen we gebruik maken van de expertise onder de individuele burger zelf.

Bijvoorbeeld u heeft jaren lang getuinierd. Dan heeft u ongetwijfeld kennis van zaken. Als er een werkgroep tuinieren zou worden opgericht bent u van onschatbare waarde. U heeft tenslotte een bepaalde kennis. En...wat belangrijk is...u vind het waarschijnlijk ook leuk om te tuinieren.

Geïnteresseerd in een van de werkgroepen?

Neem dan contact op met WOP, 06-40589703 of wop@decarmel.nl   Denkt u, eigenlijk zou ik ook wel iets voor de wijk willen betekenen, maar dan iets heel anders?

Ook dan kunt u contact opnemen met de WOP.

U bent van harte welkom!!!

Welkom
Deze maand o.a.:

De letters WOP staan voor de woorden Wijk Ontwikkelings Plan.

Dit is een initiatief door bewoners voor bewoners van de Carmel en omgeving.

Lunchmiddagen

 

Pizza Party Dag

 

Pinksterbrunch

 

Koffie uurtjes

 

Luxe frietavond

 

BBQ met tombola

 

Waterpret

 

En nog veel meer....

 

Kijk voor de actuele lijst op onze Facebook pagina

“Wop de Carmel”